CHƠI GTA 5 ROLE PLAY VỚI NEXTVN

NEXTVN RolePlay không có giới hạn và cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của mình. Giới hạn duy nhất là trí tưởng tượng của bạn!

11+băng
đảng
10+Lựa chọn
nghề nghiệp
100% miễn
phí

Máy chủ NEXTVN

Online

Server 1 NEXTVN

s1.nextvn.net-22005
online

Server 2 NEXTVN

Đang Xây Dựng

Hướng dẫn chơi gameGTA 5 Roleplay NEXTVN

Bước 1

Mua
License
GTA V

Nếu bạn đã mua game GTAV, hãy qua bước tiếp theo

Buy on steam
Bước 2

Cài đặt
và chạy
Rage MP

Download Launcher
Bước 3

Tham gia
Discord NEXTVN
để xem các hướng dẫn

Discord

Vào máy chủ
NextVN

Mở RageMP tìm NEXTVN hoặc kết nối qua “Direct Connect"
[IP] s1.nextvn.net
[Port] 22005

Bước 4